O nas


Stoisko pocztowe PH 81 na Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Poznańskiego w dniach 28-31 maja 1987 r.na Poznańskiej Cytadeli. Zdjęcia wykonane przez naszego obecnego Drużynowego ,który również brał udział w tym Zlocie wraz z 100 PDH.Pocztowy namiot stał w tym samym miejscu ,w którym w ostatnich latach rozstawiała się nasza placówka podczas "Dni Ułana".

HISTORIA PH ZHP 81 – Poznań
Poczta rozpoczęła swoją działalność w ramach 158 PDH będącej w strukturach Hufca ZHP „PIAST” Poznań - Stare Miasto. W 1985 - 1987 prowadziła swoją działalność w zakresie wykonywania stempli , prostych dodruków , kartek pocztowych wykonywanych w oparciu o pracownię fotograficzną. W fazie początkowej poczta miała charakter warsztatów specjalnościowych , w których uczestniczyli harcerze drużyny. Wiązało się to również z prowadzeniem ciemni fotograficznej oraz zajęć z zakresu fotografii .W związku z coraz większym zaintresowaniem harcerzy oraz z narastaniem próśb o przybycie ze stoiskiem lub wykonanie drobnych druków okolicznościowych , zapadła decyzja o sformalizowaniu działalności poczty , co nastapiło pod koniec 1987 roku. Podczas rozmowy z ówczesnym Komendantem Hufca zapadła decyzja o zarejestrowaniu poczty przy Komendzie Hufca. W latach 1987 - 1991 poczta uczestniczyła w większości imprez organizowanych w hufcu i chorągwi ( Zlot ZHP 1988 , Zlot Jubileuszowy Harcerstwa Wielkopolskiego 1989 , Rajdy Piastowskie ). Na imprezach zespół występował  w strojach nawiązujących do mundurów I Kompanii Skautowej ( okres Powst.Wlkp. ) lub w przebraniach typowych dla  członków Poczty Polowej Powstania Warszawskiego. Poczta dysponowała dwoma starymi rowerami  oraz posiadała na stanie „Warszawę” – dar zaprzyjaźnionego taksówkarza, oraz terenowego  ARO Muscel. Po nawiązaniu kontaktu z Pocztą Polską pozyskano całkiem niezłą kolekcję starych skrzynek pocztowych. Służyły poczcie  na zgrupowaniach i obozach.Największą akcją i pracą pocztową był udział  na Zlocie ZHP 1988. W ramach zgrupowania odbierano i dostarczano przesyłki  do 1150 harcerzy , będących w  zgrupowaniu Chorągwi Poznańskiej . W 1991 roku poczta  rozpoczęła swoją pracę przy Komendzie Chorągwi Poznańskiej , a w niedługim czasie Wielkopolskiej. Coraz częściej zaczęła odpowiadać za logistyczne zaplecze szeregu imprez organizowanych przez rodzinny Hufiec , ale i Chorągiew. Pocztowcy przeistoczyli się w oddział odpowiedzialny za logistykę imprez – zloty , PZHS-y , organizacja zaplecza dla „Białych służb”. W 1993 roku podjęta została decyzja o zawieszeniu pracy poczty. Reszta pocztowców założyła 50 PDH o specjalności samochodowo - kwatermistrzowskiej ( co za specjalizacja !!! ,ale się przydała przy wielu imprezach). Drużyna działała do 1997 roku.


Minęło 17 lat. Zlot Jubileuszowy w Krakowie. Spotkanie dwóch starych Drużynowych. Wystarczyło. Wrzesień, nowy rok szkolny i buchnęło pomysłami. Reaktywujemy pocztę !  Nowe środowisko , inne czasy i realia pracy  z młodzieżą. 100 Poznańska Drużyna Harcerzy im.gen Stanisława Maczka. W latach 80 i 90-tych spotykaliśmy się na wielu imprezach i uroczystościach harcerskich. Drużyna świetna z trzydziestoletnimi tradycjami pod jednym i tym samym drużynowym. Pierwsze wspólne wypady , rozmowy o poczcie harcerskiej. Po co to robić , jak to robić i zaiskrzyło.  Są nowi pocztowcy.  Poczta  reaktywowana i może teraz dumnie nosić nazwę:


                                                POCZTA HARCERSKA ZHP 81 POZNAŃ

                                         100 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERZY
                                                        im. gen Stanisława Maczka.